1. Jadłospisy w naszym żłobku przygotowywane są przez dyplomowaną dietetyczkę. Konstruowane są dekadowo uwzględniając wytyczne prawidłowego żywienia: wysoka jakość produktów odpowiednie wielkości porcji, urozmaicenie posiłków etc.

Posiłki przygotowane są w oparciu o realizację zasad higieny produkcji i żywności i bezpieczeństwa zdrowotnego zawartych w Księdze GHP/GMP i systemie HACCP.

2. W żłobku realizujemy dietę podstawową oraz dietę eliminacyjną.

Diety eliminacyjne realizowane są w oparciu o zaświadczenie od lekarza specjalisty. Lista produktów wskazanych i przeciwwskazanych musi być podpisana przez lekarza specjalistę. Nie Realizujemy diet eliminacyjnych TYLKO w oparciu o prośbę rodziców.

3. W żłobku realizujemy kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez:

- stałe pory posiłków,

- właściwie zbilansowany jadłospis,

- brak w jadłospisie maluchów słodyczy, czekolady, batonów,

- właściwe podejście do spożywania przez dzieci posiłków - nie zmuszanie, ale skuteczne zachęcanie,

- kultura spożywania posiłków wśród rówieśników, jedzenie przy stole, na talerzykach,

- wspieranie samodzielności, kształtowanie nawyku mycia rączek przed posiłkiem /w zależności od grupy wiekowej/.